WELKOM

Tijdens deze opleiding leert de deelnemer een stroomstoot toe te dienen (defibrillatie) aan een slachtoffer met een hartstilstand, door het gebruik van een externe defibrillator (AED). Deze opleiding is geschikt voor ambulancepersoneel, verpleegkundigen, maar ook voor andere groepen zoals politie, beveiliging, strandwachten, spoorwegpersoneel, vliegtuigpersoneel, bedrijfshulpverleners en (vrijwillige) eerste hulpverleners. 	Toelatingseisen: • geldige aantekening Ned. Hartstichting óf • B.L.S. aantekening van de N.R.R. óf • diploma eerste hulp verlener (EHBO) óf • BHV diploma óf • geldige BIG registratie 	Inhoud: Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde: • alarmeren • belang en werking van de AED • praktisch gebruik van de AED • beademen van een slachtoffer • reanimatie van een slachtoffer • veiligheidsaspecten Duur van de opleiding: Deze opleiding is te volgen in ongeveer 6 lesuren. Te denken valt aan twee lesavonden van elk 3 uur of èèn (korte) dag.  Examen: Het examen wordt afgenomen door de instructeur. Bij gebleken geschiktheid ontvangt de deelnemer een certificaat BLS/AED van de N.R.R. (Nederlandse Reanimatie Raad) www.reanimatieraad.nl  Leslocatie: De opleiding AED wordt incompany gegeven. Beschikt u niet over een leslocatie, dan kunnen wij deze voor u organiseren. Deelnemers: De opleiding kan van start gaan bij minimaal 6 deelnemers.Steeds vaker wordt het wettelijk verplicht om e.e.a. af te weten van Veiligheid en Hulpverlening, in een aantal gevallen is het zelfs verplicht een opleiding te volgen.
De verschillende opleidingen kan BHV Opleidingen Rijnmond voor u verzorgen: van lesmateriaal tot gediplomeerd en geoefend hulpverlener !

Wij kunnen de onderstaande opleidingen en herhalingen voor u organiseren:
– B.H.V. Opleidingen
– Eerste Hulp Opleidingen
– Eerste Hulp aan kinderen

Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen door informatie aan te vragen, via ons contactformulier