Basisopleiding

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een door de werkgever aangewezen werknemer
die in geval van een incident in het bedrijf of instelling binnen enkele minuten
ter plaatse moet zijn.
Van de BHV-er wordt dan verwacht dat hij de situatie kan overzien en de noodzakelijke
acties kan ondernemen.
Inhoud:
De opleiding BHV bestaat uit twee modules, te weten:
BHV Eerste Hulp
(NIBHV certificaat) BHV Brandbestrijding en Ontruiming
(NIBHV certificaat)
• levensreddend handelen
• bewusteloos slachtoffer
• reanimeren + A.E.D.
• stabiele zijligging
• alarmeren
• botbreuken en ontwrichting
• uitwendige wonden
• oogletsels
• brandwonden • het verbrandingsproces
• melden van een brand
• brandklassen en blusmethoden
• communicatie
• brandpreventie
• ontruimen
• vluchtroutes
• de verzamelplaats
• zoektechnieken
Duur van de opleiding:
De Basisopleiding BHV is totaal 2 dagen van 8 lesuren.
Deze bestaat dan uit 8 lesuren Eerste Hulp (EH) en 8 lesuren Brand
en Ontruiming (B/O). De opleiding kan ook worden gesplitst in (4) dagdelen en naar wens overdag of tijdens de avonduren gegeven worden.
Examen:
Het praktische deel van het examen wordt tijdens de lessen afgenomen door het team.
Het schriftelijk examen wordt gehouden tijdens het laatste lesuur. Dit deel van het examen wordt gecorrigeerd door het NIBHV.
Heeft de cursist het examen met goed gevolg afgelegd, dan ontvangt deze een certificaat per module. Een NIBHV diploma wordt uitgereikt bij twee certificaten, te weten (EH en B/O).
Leslocatie:
De opleiding wordt incompany gegeven. Van de opdrachtgever vragen wij t.b.v. deze opleiding tevens een buiten locatie om de praktische oefeningen te kunnen uitvoeren. Beschikt u niet over een leslocatie, dan kunnen wij deze voor u organiseren.
HERHALING B.H.V. (BEDRIJFS HULP VERLENER)
De ARBO-wet (artikel 15) verplicht de werkgever om de BHV-ers goed opgeleid te houden.
Daarom is het noodzakelijk om èèn keer per jaar een herhalingsdag te organiseren.
Op deze manier kan de BHV-er zijn kennis en vaardigheden op peil houden.

Het NIBHV heeft vastgesteld dat een BHV-er jaarlijks aan deze herhaling moet deelnemen.
Wanneer niet kan worden vastgesteld dat de deelnemer nog beschikt over de BHV-vaardigheden, vervalt de geldigheid van het certificaat/diploma.
Inhoud:

Tijdens de herhaling BHV worden de modules Eerste Hulp en Brand en Ontruiming opnieuw besproken en zo nodig uitgebreid met up to date informatie.
De lessen zijn praktisch van opzet.

Duur van de herhalingslessen:

De module Eerste Hulp is 4 lesuren en de module Brand en Ontruiming is eveneens 4 lesuren. De herhalingslessen kunnen in 1 dag of twee dagdelen, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, zowel overdag als tijdens de avonduren gegeven worden.

Certificering:

Van de deelnemers wordt na afloop het certificaat/diploma verlengd.

Leslocatie:

De herhalingslessen worden incompany gegeven. Van de opdrachtgever vragen wij t.b.v. de praktische buiten oefeningen tevens een geschikte buitenlocatie.
Beschikt u niet over een leslocatie, dan kunnen wij deze voor u organiseren.