Eerste hulp aan kinderen

BO 018Speciaal voor personeel en ouders / verzorgers van kinderen, welke op een kinderdagverblijf geplaatst zijn kunnen wij een opleiding verzorgen m.b.t. de Eerste Hulp Aan Kinderen.
Deze opleiding is tevens geschikt voor gastouders !Ongevallen, klein of groot, op verschillende leeftijden en in verschillende ontwikkelingsfasen komen vrij veel voor.
Jaarlijks belanden er nog te veel kinderen bij de huisarts en/of ziekenhuis, met name in de leeftijd van 1 tot 6 jaar blijkt een kwetsbare periode te zijn.Volwassenen hebben een verantwoordelijkheid om ongevallen te voorkomen.
Daarom moet u zich realiseren dat u niet alles kunt voorkómen.
Daarom is het van belang dat men weet wat te doen bij ongevallen waarbij een kind betrokken is.
Inhoud:

Tijdens deze opleiding worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

·  bloedingen

·  brandwonden

·  verstuiking, ontwrichting, botbreuken

·  stoornissen van de ademhaling

·  stoornissen van het bewustzijn

·  alarmeren

·  reanimatie+AED

·  vergiftiging

·  insectenbeten

·  onderkoeling

Duur van de opleiding:

Deze opleiding kan worden gegeven in vier dagdelen van ongeveer 3 lesuren.

Certificering:

De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat.
(verplicht voor gastouders)

Leslocatie:

De opleiding wordt incompany gegeven. Beschikt u niet over een leslocatie, dan kunnen wij deze voor u organiseren.

Deelnemers:

De opleiding kan van start gaan bij minimaal 8 deelnemers.

Waar kan je nog meer EHBO voor kinderen en baby’s: Ehbocursus.nl