Opleiding B.L.S.

De opleiding B.L.S. (basic life support) leidt op tot het certificaat B.L.S. , uitgegeven door de N.R.R.
(Nederlandse Reanimatieraad) www.reanimatieraad.nl.

Tijdens deze opleiding leren de deelnemers levensreddende handelingen.
Deze handelingen worden toegepast bij slachtoffers die in acuut levensgevaar zijn.
Uit onderzoek is gebleken dat hulpverlening aan dit soort slachtoffers vaak levensreddend kan zijn.
De eerste minuten bij calamiteiten is de hulpverlening bijna altijd aangewezen op “leken”.
Iedereen kan in een dergelijke situatie terecht komen.
Vakkundig handelen is dan voor zowel slachtoffer als hulpverlener zeer belangrijk.

Inhoud:

Tijdens de opleiding lomen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • alarmeren
  • benadering van een slachtoffer
  • de circulatiestilstand
  • de ademhalingsstilstand
  • eerste hulp bij verslikking / verstikking
  • praktische reanimatie + A.E.D. bij volwassenen en kinderen

Duur van de opleiding:

Deze opleiding is te volgen in ongeveer 6 lesuren.
Te denken valt aan twee lesavonden van elk 3 uur of èèn (korte) dag.

Leslocatie:

De opleiding B.L.S. wordt incompany gegeven. Beschikt u niet over een leslocatie, dan kunnen wij deze voor u organiseren.

Deelnemers:

De opleiding kan van start gaan bij 6 deelnemers.