Opleiding eerste hulpverlener

De opleiding eerste hulp leidt op tot het landelijk erkende diploma
Eerste Hulp Verlener (incl. module Verbandleer / kleine ongevallen).

Deze opleiding wordt gegeven conform de door het Oranje Kruis uitgegeven richtlijnen.
Tijdens deze opleiding worden alle vaardigheden aangeleerd welke men nodig heeft om slachtoffers in levensbedreigende situaties te kunnen helpen.
De lessen worden gegeven door instructeurs welke bij Het Oranje Kruis als zodanig zijn ingeschreven, met assistentie van LOTUS-slachtoffers.
De opleiding is heel praktisch van opzet. Vandaar dat er wordt gewerkt met LOTUS-slachtoffers, die realistische slachtoffers kunnen uitbeelden.
www.ehbo.nl
Inhoud:

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan de orde:

·  stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling

·  stoornissen in de bloedsomloop (reanimatie + A.E.D.)

·  uitwendige wonden

·  ernstige bloedingen

·  warmte en koude letsels

·  vergiftigingen, elektriciteitsletsels, oogletsels

·  shock en brandwonden

·  vervoerstechnieken

·  kneuzing, verstuiking, ontwrichting en botbreuken

·  alarmeren, enz.


Duur van de opleiding:

Tijdens de opleiding vindt een competentiegerichte benadering van het eerste hulp onderwijs plaats.
Wij gaan er derhalve van uit dat de opleiding (inclusief examen) maximaal 30
lesuren zal zijn.
De opleiding kan zowel overdag als in de avonduren gegeven worden.

Examen:

Na de opleiding zal er een examen worden afgenomen door een team van
Het Oranje Kruis.
Dit is op dit terrein de grootste (en enige) organisator van
Eerste Hulp Verlener-examen,s.
Het examen wordt zowel praktisch als theoretisch afgenomen.
Onmiddellijk na het examen krijgt de deelnemer de uitslag.
Na het behalen van het diploma is dit twee jaar geldig.
Om het diploma geldig te houden moet de deelnemer ieder jaar herhalingslessen volgen.

Leslocatie:

De opleiding wordt incompany gegeven. Beschikt u niet over een leslocatie, dan kunnen wij deze voor u organiseren.

Deelnemers:

De opleiding kan van start gaan bij minimaal 8 deelnemers.