Opleiding P.B.L.S.

Untitled-5De opleiding P.B.L.S. (kinderreanimatie) leidt op tot het certificaat P.B.L.S., uitgegeven door de N.R.R. (Nederlandse Reanimatie Raad).

Tijdens deze opleiding leren de deelnemers levensreddende handelingen toe te passen bij het (jonge) kind.
Deze handelingen worden gebruikt bij slachtoffertjes die in acuut levensgevaar zijn.
Uit onderzoek is gebleken dat hulpverlening aan dit soort slachtoffers vaak levensreddend kan zijn.
De eerste minuten bij calamiteiten is de hulpverlening bijna altijd aangewezen op “leken”.
Iedereen kan in een dergelijke situatie terecht komen.
Vakkundig handelen is dan voor zowel slachtoffer als hulpverlener zeer belangrijk.

Inhoud:

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

* alarmeren

* benadering van een slachtoffer(tje)

* de circulatiestilstand

* de ademhalingsstilstand

* praktische reanimatie + A.E.D. bij baby en peuter

* eerste hulp bij verslikking / verstikking

Duur van de opleiding:

Deze opleiding is te volgen in ongeveer 6 lesuren.
Te denken valt aan twee lesavonden van elk 3 uur of (korte) dag.

Leslocatie:

De opleiding P.B.L.S. wordt incompany gegeven. Beschikt u niet over een leslocatie, dan kunnen wij deze voor u organiseren.

Deelnemers:

De opleiding kan van start gaan bijĀ 8 deelnemers.

HERHALING P.B.L.S. (PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT)

 

 

De herhalingsles P.B.L.S. is bedoeld voor deelnemers, welke in het bezit zijn van een certificaat P.B.L.S., afgegeven door de N.R.R. (Nederlandse Reanimatieraad).

Om de vaardigheden te blijven behouden, blijkt het noodzakelijk te zijn deze jaarlijks te beoefenen. Ook de N.R.R. erkend dit gegeven.

Inhoud:

Tijdens deze les komen de volgende onderwerpen aan de orde:

* praktische reanimatie + A.E.D. bij baby en peuter

* eerste hulp bij verslikking / verstikking

* opfrissen theorie reanimatie

Duur van de herhalingsles:

Deze les is te volgen in ongeveer 3 lesuren.

Leslocatie:

De herhaling P.B.L.S. wordt incompany gegeven. Beschikt u niet over een leslocatie, dan kunnen wij deze voor u organiseren.

Deelnemers:

De herhaling kan van start gaan bij minimaal 8 deelnemers.