Waarom B.H.V. ?

BHV 2Sinds 1994 is de ARBO wet van kracht en in artikel 15 van deze wet staat dat elke werkgever verplicht is om bedrijfshulpverlening te organiseren. Hoe de hulpverlening eruit ziet staat nader omschreven in het bijbehorende ArboBesluit.  Zie voor nadere informatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.(www.szw.nl)

  • Per jaar (2006) wordt in bedrijven ongeveer 213.000 keer eerste hulp bij ongevallen verleend.
  • Dit is gemiddeld zo,n 25 keer per uur, 24 uur per dag.
  • In ongeveer 4.000 gevallen (ruim 11 keer per dag) moet een slachtoffer in een ziekenhuis worden opgenomen.
  • Ongeveer 1.700 bedrijfsongevallen (gemiddeld 4.5 per dag !) leiden jaarlijks tot blijvende volledige arbeidsongeschiktheid.
  • De kosten van dat alles, nog afgezien van productieverlies en ziekenhuiskosten, bedragen meer dan 200 miljoen euro per jaar.
  • Snelle en vooral deskundigehulp kan persoonlijk leed beperken en in veel gevallen grote schade voorkomen.

Er is dus alle reden om de bedrijfshulpverlening goed aan te pakken.

Uw medewerker, uw bedrijfshulpverlener:

U kunt preventief maatregelen nemen om de gevolgen van een ongeval in uw bedrijf/instelling zo beperkt mogelijk te houden door uw mensen te leren hoe te handelen bij calamiteiten. We noemen dit kortom Bedrijfshulpverlening (BHV).

In het kader van de eerder genoemde ARBO wet is de werkgever verplicht om een aantal medewerkers, conform de gestelde eisen, op te leiden als BHV-er. Een BHV-er komt in aktie bij (beginnende) brand, verleend eerste hulp en tevens weet de BHV-er wat deze moet doen als een gebouw ontruimd moet worden. De BHV-er is opgeleid om ingezet te worden tijdens een incident of calamiteit. Hij of zij voert specifieke taken uit totdat professionele hulpdiensten zoals brandweer, ambulance en politie aanwezig zijn.

Aantal bedrijfshulpverleners:

BHV is maatwerk.
Het aantal benodigde BHV-ers hangt samen met aard en grootte van de activiteiten en de ligging van het bedrijf/instelling en de aanwezige werknemers, bezoekers, etc. De werkgever zal op basis van de RI&E (Risico-Inventarisatie en – Evaluatie) en de ongevalsregistratie van het bedrijf en/of de branche de risico,s die niet kunnen worden voorkomen, vaststellen. Er moeten voldoende BHV-ers worden aangewezen om ervoor te zorgen dat de BHV-er ten alle tijde beschikbaar zal kunnen zijn (denk aan ziekte, verlof, cursus, enz.) BHV-ers moeten een opleiding krijgen, talrijk genoeg zijn en over geschikt materiaal beschikken. Werkgevers zijn verplicht het opleidingsniveau op peil te houden, zodat BHV-ers in noodsituaties adequaat kunnen optreden. Dit betekent dat er regelmatig na-en bijscholing van BHV-ers zal moeten plaatsvinden.

Doel van onze opleidingen:

Al onze opleidingen voldoen aan de eisen die in de wet vastliggen. De opleidingen zijn standaard, maar kunnen ook op maat geleverd worden, geen twee bedrijven/instellingen zijn immers hetzelfde. De BHV opleiding is een wettelijke minimum eis. In veel gevallen is een uitbreiding van de opleiding gewenst, zoals b.v. bij bedrijven waar relatief veel (kleine) ongevallen voorkomen of bij bedrijven/instellingen met personen die zichzelf mogelijk niet kunnen redden zoals kinderen, bejaarden, patiënten of gehandicapten.