Wie zijn wij

BHV Opleidingen Rijnmond is een adviesbureau t.b.v. opleidingen en herhalingslessen Bedrijfs Hulp Verlening (B.H.V.) en verschillende soorten Eerste Hulp Opleidingen bij bedrijven en instellingen.
De kernwoorden bij ons zijn kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en goede service. Kortom: maatwerk in bedrijfshulpverlening.

Wij organiseren opleidingen en herhalingslessen B.H.V. (basis) voor bedrijven, instellingen, gehandicapten/gezondheidszorg, scholen, kinderopvang, enz. Ook het volgen van een gedeeltelijke BHV-opleiding is uiteraard mogelijk. Wij verzorgen tevens de opleidingen BHV Ploegleider en V.C.A.
De div. opleidingen Eerste Hulp worden gegeven via de Stichting EHBO Opleidingen Rijnmond. (www.ehborijnmond.nl) Wij verzorgen, zonder meerkosten, de BHV-administratie van de cursisten voor uw bedrijf/instelling. De lessen worden, bij voldoende cursisten, incompany gegeven (> 6 cursisten). Heeft u geen lesruimte ter beschikking, wij kunnen ook voor een lesruimte zorgdragen op een door u te bepalen leslocatie.

Wij werken met kleine groepen cursisten, zodat de kwaliteit van de opleiding(en) op een hoog peil gehouden kan worden. Het opleiden met/in eigen (werk)–omgeving heeft onze voorkeur. De lesdata-en tijden zijn in onderling overleg met de opdrachtgever vast te zetten. U heeft, zonder meerkosten, de keuze uit dag, avond of zelfs weekend opleidingen. De opleiding(en) zijn ook tijdens werktijd te organiseren, zodat er weinig tijdverlies zal plaatsvinden.

Ten slotte houden wij rekening met de cursist: deze wordt namelijk over het algemeen verplicht om een opleiding te volgen. Om hierin tegemoet te komen geven wij de lessen op een ongedwongen en toch leerzame manier, zodat de cursisten de opleiding als positief zullen ervaren.

  • Wij geven de opleidingen volgens het Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening van de Ministerie,s van Binnenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (szw.nl)
  • In het kader van de BHV is door het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfs Hulp Verlening) een aantal opleidingen ontwikkeld, welke landelijk erkend Wij geven de opleidingen volgens de normen van het NIBHV.
  • Verder zijn de cursisten tijdens het volgen van de opleiding(en) en het uitoefenen van hun werk als BHV-er verzekerdm.v. een ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering ! Uiteraard worden onze instructeurs regelmatig bijgeschoold, zodat deze altijd op de hoogte zijn van de allerlaatste ontwikkelingen op BHV gebied.